Written by 8:31 am Ποίηση

Αγγελική Πεχλιβάνη Ο Ναμπόκοφ και το γαλάζιο βάρος των πεταλούδων (προδημοσίευση)

Είναι συλλέκτης και ερασιτέχνης ερευνητής πεταλούδων. Τις αγαπάει όπως ο Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ, το λογοτεχνικό έργο του οποίου και αγνοεί. (Μόνο Παπαδιαμάντη και Π. Δέλτα έχει διαβάσει στην εφηβεία του και προσφάτως ένα βιβλίο ενός θεσσαλονικιού δημοσιογράφου που δεν θυμάται τ’ όνομά του). Ναι, αγαπάει τις πεταλούδες. Τα στάδια των μεταμορφώσεών τους και η ικανότητα προσαρμογής τους τον παθιάζουν, ο δε βραχύς και βίαιος βίος τους τον συνεπαίρνει. Πέραν όμως των αυστηρών ανατομικών στοιχείων και αναπαραγωγικών συνθηκών των λεπιδόπτερων, η έλξη του προς τις πεταλούδες υπακούει σε μια βαθύτερη υπαρξιακή ανάγκη. Πιστεύει ότι το βάρος μιας πεταλούδας, αυτό το απειροελάχιστο βάρος πολύχρωμης σκόνης, μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες της ζωής του, να αναιρέσει ακόμα και τα αναπότρεπτα δεδομένα. Κάθε Άνοιξη αναμένει το θαύμα. Μια πεταλούδα που θα αγγίξει τον ώμο του και θα ανατρέψει τα πάντα.

Στο μεταξύ περιμένοντας, επιδίδεται στα άλλα του χόμπι. Μετερχόμενος όλων των δυνατών χρωματικών αποχρώσεων ζωγραφίζει ακουαρέλες με πεταλούδες (όπως ο Ναμπόκοφ) που τις αφιερώνει σε φανταστικές ερωμένες και παίζει σκάκι (ναι, ακριβώς όπως ο Ναμπόκοφ). Σε όλες τις παρτίδες διαλέγει τα μαύρα πιόνια. Τα αποκαλεί χαϊδευτικά mariposa negra ή ascalapha odorata απαλλαγμένος από προκαταλήψεις χαμένων ψυχών, χαμένων ζωών και της απολεσθείσας, οριστικά απολεσθείσας, Λολίτας.

 Μετάφραση από τα Ελληνικά στα Ρωσικά Δημήτρης Β. Τριανταφυλλίδης©

НАБКОКОВ И ЛАЗУРНАЯ ТАЖЕСТЬ БАБОЧЕК

Он коллекционер и исследователь-любитель бабочек. Он любит их, как Владимир Набоков, чье литературное творчество он игнорирует. (Когда был подростком, читал только Пападиамантиса и П. Дельты, и недавно книгу одного журналиста из Салоник, имя которого не помнит). Да, он любит бабочек. Этапы их трансформации и их способность адаптироваться делают его страстным, а их короткая и жестокая жизнь очаровывает его. Но помимо строгих анатомических элементов и репродуктивных условий у чешуекрылых, его влечение к бабочкам подчиняется более глубокой экзистенциальной необходимости. Он считает, что вес бабочки, это бесконечное количество разноцветной пыли, может изменить баланс в его жизни, даже разрушая неизбежное. Каждую весну ожидает чудо. Бабочка, которая коснется его плеча и ниспровергнет все.

Тем временем, в ожидании, он занимается другими своими увлечениями. Используя все цветовые оттенки, он рисует акварели с бабочками (как Набоков), которые посвящает своим  фантастическим любовницам, и играет в шахматы (да, точно так же, как Набоков). Во всех партиях он выбирает черных пешек. Ласково называет их mariposa negra или ascalapha odorata, свободный от свободной от предрассудков потерянных душ, потерянных жизней, и потерянной, навсегда потерянной, Лолиты.

Προδημοσίευση από τη δίγλωσση (Ελληνικά – Ρωσικά) ποιητική συλλογή Από τη Ρωσία με αγάπη, η οποία θα κυκλοφορήσει σύντομα από τις εκδόσεις s@mizdat.

(Visited 7 times, 1 visits today)
Close